Novinky / Akce

celkem 100 záznamů <<..6 7 8..>>

Plánovaná cesta do Keni

31/01/10

15. února plánujeme cestu naší spolupracovnice Markéty Kopkové do Keni za účelem monitoringové návštěvy ve stacionáři, který se nachází v chudinské čtvrti Lenana v Nairobi. Humanitas Afrika zde ve spolupráci s kanadskou nadací Hanne Howard Fund Lenana podporuje 70 místních dětí. Pomoc je zaměřena především na financování denního stravovacího programu, pravidelnou školní docházku, zdravotní péči a mimoškolní aktivity.

Zahajujeme novou sbírku

03/12/09

Dne 3. prosince 2009 zahajuje Humanitas Afrika, o.s. novou veřejnou sbírku.

Účelem sbírky, která byla řádně povolena Magistrátem hl. m. Prahy, je shromáždění peněžitých prostředků na podporu našich rozvojových projektův Ghaně, Burkině Faso a Keni v oblasti vzdělávání, zdroje obživy, zdraví a boje s chudobou. Podrobné informace o jednotlivých projektech najdete zde na našich internetových stránkách.

Nové číslo účtu je 555444/2010 u společnosti Fio družstevní záložna.

Pozor: Pro registrované dárce, kteří dlouhodobě podporují školáky a studenty v rámci programu sponzorství dětí, nadále platí zvláštní účet: 1161571001/5500 plus variabilní symbol dárce.

Děkujeme za pochopení!

Výroční zpráva za rok 2008

30/10/09

Výroční zpráva Humanitas Afrika, o.s. za rok 2008 je k dispozici ke stažení zde.

Končí sbírka na podporu vzdělání dívek a žen

Upozorňujeme přispěvatele a dárce, že veřejná sbírka na podporu projektů vzdělávání dívek a žen v Ghaně a Burkině Faso byla ukončena ke dni 23. 8. 2009 a transparentní účet sbírky 1161571028/5500 zrušen. Další sbírku plánujeme vyhlásit po schválení vyúčtování této sbírky a řádném ohlášení sbírky nové. Věříme, že se nám podaří administrativní náležitosti vyřídit co nejrychleji, abychom mohli v podpoře již rozběhlých projektů pokračovat. Více informací o využití prostředků z této sbírky najdete uvnitř zprávy.

Více

4. 8. v Ghaně skončil školní rok 2005/06

14/08/09

Co nového přinesl dětem zařazeným do projektu Vaše dítě v Africe se dočtete ve zprávě, kterou si můžete stáhnout zde:

Další krůčky projektu vzdělávání dívek

07/08/09

Díky několika dobrovolným dárcům jsme v Obomu začali budovat dílnu, kde bude projekt vzdělávání dívek sídlit. Prozatím dívky stále šijí pod provizorním přístřeškem, který během období dešťů několikrát smetla bouře. Dívky ušily několik pěkných modelů, které budou představeny v rámci benefiční plavby na Lodi Tajemství 23. září. Bližší informace o akci brzy zveřejníme.

Vzniká spolupráce s neziskovou organizací Lenana Slum Orphans v Nairobi

01/08/09

Do projektu Vaše dítě v Africe bylo zařazeno 14 nových dětí, které pocházejí ze sirotčince Lenana Slum Orphans. Více informací naleznete zde.

Margareth Otabil ze vsi Kojo Ashong v Ghaně, kterou podporují žáci ze Základní školy Verneřice v rámci projektu Sponzorství, byla úspěšně operována se vředy Buruli v hlavním městě. Naši koordinátoři ji v Akkře pravidelně navštěvují, zajišťují převazy, potřebné léky a stravu. Prohlédněte si fotografie z návštěvy.

Více informací o této nemoci naleznete uvnitř této zprávy.

Více

Občanské sdružení Humanitas Afrika ve spolupráci s Francouzským Institutem v Praze si Vás dovoluje pozvat na promítání afrických filmů pro děti a o dětech, které se uskuteční 16. června v prostorách Kina 35 ve Francouzském Institutu (ulice Štěpánská 35, Praha 1). Pozvánku najdete uvnitř této zprávy.

Více

Události, ke kterým došlo v lednu a v únoru v Keni v důsledku těsného výsledku voleb, negativně ovlivnily i život dětí ve slumech v Nairobi. Koncem dubna jsme obdrželi  poštou pozdravy, obrázky a vysvědčení od dětí ze stacionáře pro sirotky Lenana Slum Orphans, který Humanitas Afrika podporuje. Zde se chceme podělit o poslední zprávy....

Více