Novinky / Akce

celkem 100 záznamů <<..8 9 10>>

Letošní zahájení školního roku bylo pro děti z distriktu Ga West plné překvapení.

Kromě školních pomůcek a uniformy bylo více než 300 dětem na našem programu uhrazeno zdravotní pojištění. Všechny děti navíc dostaly petrolejové lampy, aby si večer mohly posvítit na domácí úkoly.

Více

Co jsou vředy Buruli?

Jde o infekci, která se „zažírá“ do kožní tkáně a kostních dření. Její pokročilé formy mají za následek těžká tělesná postižení. Více než polovina nemocných jsou děti ve věku do 15 let.

Více

Lednová slavnost v Obomu

27/03/07

Zahájení semestru a předávání pomůcek dětem z 8 škol distriktu Ga West v Ghaně se letos zúčastnil velvyslanec České republiky v Ghaně Ing. Miroslav Křenek s manželkou. Po skončení slavnosti navštívili také místo stavby centra pro vzdělávání žen a seznámili se s fungováním učňovské dílny pro švadleny a krejčí. Na slavnost přišli učitelé, zástupci jednotlivých škol, rodiče dětí a ostatní představitelé místní komunity.

Cesta ze slumu

25/03/07

Koncem ledna tohoto roku bylo prvních 25 dětí ze slumu Lenana v Nairobi zařazených do našeho projektu umístěno do soukromé školy Emmason Academy. Díky svým patronům z Čech mají velkou šanci dostat se do lepších podmínek než jsou státní školy v okolí slumu. Většina dětí jsou sirotci, o které se starají jejich opatrovníci, většinou z řad příbuzných či místních dobrodinců.

Na projektu spolupracujeme s kanadskou organizací Hanne Howard Fund, která sama na místě obětavě pomáhá stacionář pro místní chudé děti a sirotky budovat. Od podzimu loňského roku se nám tak společně podařilo nejen zajistit dětem lepší vzdělání v soukromých základních a středních školách, ale také rozjet stravovací program, mimoškolní aktivity, předškolní výuku pro děti od 2 do 6 let.

V nejbližším období je plánována výstavba kuchyně, kde se děti budou moci stravovat v důstojných hygienických podmínkách.

Setkání patronů projektu Vaše dítě v Africe

01/12/06

V sobotu 16. 12. proběhne od 13 hodin v pražském kině MAT předvánoční setkání patronů projektu Vaše dítě v Africe.

Adresa

Karlovo nám. 19, Praha 2
Spojení: tramvají nebo metrem Karlovo nám.

Registrace:

Velký dík Divadlu bratří Formanů za podporu benefiční plavby

03/10/06

V sobotu 23. září vyplula divadelní Loď Tajemství na zcela vyjímečnou večerní plavbu po Vltavě. Na programu byl koncert vokálních iluzionistek Yellow Sisters, vystoupení zpěvačky Victorie a namibijský svatební rituál Engoma. Celkový výtěžek z benefiční akce a prodeje oděvů ušitých dívkami v učňovské dílně ve vsi Obom činí 37 833,- Kč a je určen ve prospěch sbírky pořádané na podporu projektů vzdělávání žen v Ghaně a Burkině Faso, která byla touto beneficí zahájena.

Tour de Africa

02/09/06

Humanitas Afrika a Divadlo bratří Formanů pořádá benefiční plavbu na podporu vzdělávání dívek a žen v Ghaně a Burkině Faso.

Kotviště lodi: Libeňský most, pod budovou Lighthouse, Jankovcova ul. Metro B Palmovka nebo C Nádraží Holešovice, po té tram 1, 12, 15 nebo 25 na zast. Maniny, dále 5 min. pěšky směrem k Libeňskému mostu. Loď kotví za vysokou skleněnou budovou Lighthouse vpravo.

Nalodění od 18 hod. Odplouváme v 19 hodin!

Program:

Vstupné: 150,- Kč. Předprodej vstupenek: Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1, Tel: 222 326 843. Info a rezervace vstupenek:

Pečení pro děti ze sirotčince Lenana v Keni

02/09/06

Pečení pro děti je charitativní akce na pomoc dětem uskutečňovaná pod záštitou Českého výboru pro UNICEF, kterou organizuje skupina dobrovolných spolupracovníků Českého výboru pro UNICEF. Pečení se koná se každou první sobotu v měsíci od 10 h v pasáži Myslbek, ul. Na Příkopě v centru Prahy – v září 2006 se zúčastní také dobrovolníci z Humanitas Afrika.

Přijďte v sobotu 2. září mezi 10 a 16 hodinou do nákupního centra Myslbek nedaleko Václavského náměstí a koupí sladkých i slaných dobrot přispějte na denní stravovací program dětí ze sirotčince LENANA SLUM ORPHANS v keňském hlavním městě Nairobi. Více o projektu se dozvíte na jeho stránce, nebo přímo na akci.

Pomáhat přijde také herec Petr Vacek.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Vředy Buruli je tropické onemocnění příbuzné tuberkulóze a lepře, které způsobuje micobacterium ulcerans. Jedná se o infekci, která se „zažírá“ do kožní tkáně a kostních dření a její pokročilé formy mohou mít za následek těžké deformace a postižení obzvláště na končetinách.

Více

Komunita Agonsagbo uvítala náš projekt

22/02/06

Díky projektu Vaše dítě v Africe mohou pravidelně do školy chodit nejen děti v Ghaně, ale od září 2005 také první beninské děti. Jedná se o devět dívek a dva chlapce, kteří ztratili rodiče. Více info o škole École Primaire Publique Agonsagbo. Gramotnost beninské populace je podle posledních statistik 40,9%. Jsou to přitom zejména dívky, které mají malé šance vzdělání dokončit, neboť je očekáváno, že jejich místo bude podle tradice v domácnosti. Rozhodli jsme se tedy podpořit více dívek. (Gramotnost beninských žen dosahuje na počátku 21. století pouhých 26,5%). Program bude zaměřen nejen na zajištění školní docházky, ale také zdravotní výchovu a podporu školy jako takové.

Fotografie ze setkání představitelů komunity a předání školních potřeb zveřejňujeme ve fotogalerii.