Jennifer Ofori zakončila univerzitu v roce 2016

21/07/16

Jennifer Ofori zakončila univerzitu v roce 2016

Jennifer Ofori, se narodila 10. října 1990. Své základní vzdělání získala na škole Obom RC, ve stejně vesnici, kde má Humanitas Afrika působiště v Ghaně.
V roce 2007, se dostala na střední školu, obor podnikání v hl.m. Accra.  Právě v této době byla přiřazena do projektu Humanitas Afrika – Patronství, jelikož neměla nikoho schopného finančně zajištit její středoškolské vzdělání.

Během svého čtyřletého studia na střední škole, získala plnou podporu od Humanitas Afrika, jež zahrnovala zaplacení školného, a dalších poplatků a také zdravotní pojištění v rámci Národního systému zdravotního pojištění v Ghaně.

Střední školu Jennifer úspěšně zakončila v roce 2011, kdy excelentně složila standardizovanou zkoušku Západoafrických zemí (WASSCE). Dostala se na bakalářský program oboru účetnictví na univerzitě Valley View a v červnu tohoto roku odpromovala s vyznamenáním druhé vyšší třídy [červený diplom, pozn. překl.]. Díky stálé podpoře a pomoci ze strany její patronky, paní Blanky Skálové a díky projektu Humanitas Afrika, bylo její studium finančně podporováno po dlouhých devět let. Jennifer je paní Skálové a Humanitas Afrika o to více vděčná, jelikož během svých studií přišla o oba rodiče. Níže naleznete několik slov Jennifer, adresovaných své patronce:

Musím však říci, že bez Vaší podpory a pomoci, bych se nikdy takhle daleko nedostala. Už navždycky Vám zůstanu neskutečně vděčná a zavázaná za všechno, co jste pro mne udělala… Slibuji, že budu tvrdě pracovat, abych si byla schopná zařídit slušný život, aby Vaše podpora a pomoc nebyla zbytečná… Již jsem získala nezbytné dovednosti, znalos a morální hodnoty, abych mohla sloužit lidstvu a své zemi… Velice Vám ještě jednou děkuji.”

Ve svém oficiálním děkovném dopise, adresovaném Humanitas Afrika, radostně vyjádřila své uznání a vděčnost organizaci:

Mým snem je, aby Vaše organizace i nadále rostla, abyste mohli pomoci více mladým lidem, jako jsem já, dosáhnout svých snů a životních cílů a stát se užitečnými jedinci ve společnosti. Slibuji, že se budu vždy a všude snažit dělat jen to nejlepší. Bůh žehnej Humanitas Afrika. Děkuji Vám.”

V současnosti, Jennifer čeká na započetí své civilní služby v regionální nemocnici v Koforidua ve východním regionu Ghany, a po roce se bude snažit co nejlépe uplatnit na trhu práce. Doufá, že bude pracovat mnoho let, ale zároveň by ráda ještě v budoucnosti získala magisterský titul. Jejím snem je stát se autorizovanou účetní se státními zkouškami.