Adventní benefiční koncert vokální skupiny "Nsango Malamu"

27/11/16

Adventní benefiční koncert vokální skupiny "Nsango Malamu"

Humanitas Afrika  a Sbor Evangelické církve metodistické v Praze 2 Vás zvou na Adventní benefiční koncert vokální skupiny

Nsango Malamu - duchovní hudba z Konga a Angoly

V neděli 11. prosince 2016 od 19 hod

Místo: Velký sál kostela ECM, Ječná 19, Praha 2 – Nové město

Výše vstupného dobrovolná – výtěžek půjde na podporu projektů vzdělávání dětí v Keni a Ghaně a na podporu krejčovské dílny sdružení žen AWAO v Ghaně.

Na místě bude probíhat benefiční prodej výrobků.

Akci moderuje: Eva Anderová (bývalá náměstkyně ministra financí ČR) a Kofi Nkrumah (Ředitel Humanitas Afrika)

Doprovodný program:

- Petra Vallin Vás seznámí s projektem “Okno do Afriky na školách”

- Nikola Hauerová Vás provede svou zkušeností se zakládáním krejčovské dílny v Ghaně.