Projekt Vaše dítě v Africe pomáhá dětem postiženým vředy Buruli

14/08/06

Vředy Buruli je tropické onemocnění příbuzné tuberkulóze a lepře, které způsobuje micobacterium ulcerans. Jedná se o infekci, která se „zažírá“ do kožní tkáně a kostních dření a její pokročilé formy mohou mít za následek těžké deformace a postižení obzvláště na končetinách.

Desítky tisíce případů jsou ročně hlášeny v zemích západní Afriky – Ghana, Pobřeží Slonoviny, Togo, Benin a další. 50% nemocných Buruliho infekcí jsou děti ve věku do 15 let. Velká většina nemocných, obzvláště ti, u nichž je infekce již v pokročilém stádiu, pomoc nevyhledávají, neboť je pro ně finančně i kvůli vzdáleností klinik, které chirurgickou léčbu provádějí, nedostupná.

V roce 2004 byl léčen - a vyléčen - první chlapec ze školy ve vsi Ashifla, o prázdninách budou v nemocnici Korlebu-Teaching Hospital v Akkře hospitalizovány další 2 děti (chlapec z Kojo Ashong a dívka z Obomu) s postižením dolních končetin.

V rámci zdravotní výchovy ve školním roce 2005/2006 budou proškoleni místní dobrovolní učitelé k tomu, aby včas vředy rozpoznali a pomohli rodině zajistit chirurgické ošetření.