Léčba dětských pacientů s vředy Buruli

17/06/07

Co jsou vředy Buruli?

Jde o infekci, která se „zažírá“ do kožní tkáně a kostních dření. Její pokročilé formy mají za následek těžká tělesná postižení. Více než polovina nemocných jsou děti ve věku do 15 let.

Infekci způsobuje mycobacterium ulcerans ze stejné skupiny bakterií, které způsobují tuberkulózu a lepru. Přestože se více než 30 let řada odborníků Světové zdravotnické organizace věnuje boji s touto nemocí, počet hlášených nových případů od roku 2003-2005 se právě v Ghaně téměř zdvojnásobil. (zdroj: zpráva WHO z roku 2005).

Tato infekce se vyskytuje ve zvýšené míře u dětí ve vesnických osadách okrsku Obom, zejména pak Kojo Ashong. Většina místních si nemůže dovolit podnikat cesty na okresní kliniku vzdálenou 20km, ani hradit náklady spojené s léčbou, která u těžších případů vyžaduje několika měsíční hospitalizaci na plastické chirurgii v hlavním městě.

Důsledkem toho je, že nemocní zůstávají bez léčby dlouhodobě doma ve špatných hygienických podmínkách a infekce se dále rozšiřuje a zhoršuje. Vředy se stávají stigmatem a o mnoha pacientech se ani neví, protože nevycházejí z domova.

Dokladem náročnosti léčby je příběh chlapce jménem Komla ze vsi Ametevi, kterému se nám v roce 2004 díky pomoci několika drobných českých dárců podařilo zajistit hospitalizaci a operaci v hlavním městě. Lůžko na plastické chirurgii v hlavním městě se podařilo chlapci zajistit až po 3 měsících, kdy u něj byla infekce zjištěna. Prodělal celkem 2 operace a vzhledem ke komplikacím byl hospitalizován 4 měsíce. Následkem infekce však došlo k trvalému postižení loketního kloubu.