Bon Depart znamená dobrý start pro Dialo

22/04/08

Dialo Djéneba je jednou z prvních dívek, které díky vzdělávacímu projektu Bon Depárt, který Humanitas Afrika organizuje v hlavním městě Burkiny Faso, našly pracovní místo u místní firmy. Dialo je 25 let a její rodiče už nežijí, takže doposud byla závislá na pomoci staršího bratra. Po absolvování kurzu počítačové a administrativní gramotnosti už jeho pomoc nebude potřebovat. Děkujeme všem, kteří přispěli a přispívají na naši sbírku.

Dialo nám poslala tento dopis, ve kterém sděluje podrobnosti:

"Jsem jednou z dívek, které dostala možnost absolvovat kurzy organizované v rámci projektu Bon Départ. Posléze jsem byla přijata na tříměsíční zkušební dobu jako sekretářka do známé společnosti CO GE CO, která působí ve stavebnicví a zabývá se také veřejnými pracemi a obchodem.

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat sponzorům projektu Bon Départ, neboť právě díky nim jsme nabyly řadu znalostí a dovedností, které nám umožnily najít si práci a začlenit se tak do společnosti, a to jak mezi našimi přáteli, tak hlavně v rámci celé Burkiny Faso.

Vzděláte-li ženu, vzděláte celý národ. Ať Bůh nadále žehná projektu Bon Départ a dopřeje mu dlouhého života."