Podporujeme mimoškolní aktivity dětí v Lenana

06/03/09

Projekt podpory sirotků a chudých dětí ve slumu Lenana úspěšně pokračuje. Děti se zapojují do zájmových kroužků a aktivit, které pro ně organizují zodpovědní vychovatelé a dobrovolníci. Čtěte více v této zprávě a prohlédněte si fotogalerii.

Výtvarný kroužek vede místní umělec Duncan již druhým rokem. Kroužek probíhá denně, nejvíce aktivní je každou sobotu ráno, kdy děti nemusí do školy. Na konci semestru se obvykle koná výstava nejzdařilejších děl.

Skautský oddíl vede dobrovolník Peter, který je sám sirotkem. Po ukončení studia na střední škole ho doporučila organizace Karen Street Children. Na podzim loňského roku se prvních 19 starších dětí ze stacionáře oficiálně stalo skauty - byly přijaty do keňské skautské organizace.

V lednu tohoto roku děti absolvovali první výpravu do Rift Valley. Většina dětí poprvé viděla divokou zvěř a vystoupila na horu Mt. Longonot.

Dramatický kroužek - v rámci tohoto kroužku mají děti tři skupiny - jedna z nich si např. říká Parrots. Členové skupiny sami napslali a nacvičili divadlní hru, kterou představili na vánoční slavnosti. Snaží se pravidelně pilně nacvičovat, aby se kvalifikovali k účasti na místním divadelním festivalu.

Sportovní klub - pozemek stacionáře sice není moc velký, ale děti jej mohou využívat i ke sportovním činnostem, ať už pod vedením skautského vedoucího nebo neorganizovaně. Nejpopulárnější je samozřejmě fotbal - jak jinak. Před loňskými Vánoci si někteří z chlapců vymysleli vlastní akrobatickou skupinu a místní obyvatele při vánoční show překvapili svými obratnými kousky.