Novinky / Akce

celkem 100 záznamů <<..4 5 6..>>
Důležité změny ve sponzorství studentů středních škol

Ve školním roce 2011/2012 došlo v Ghaně ke dvěma podstatným změnám týkajícím se financování a organizace středních škol. Tou organizační změnou je zkrácení délky trvání studia ze 4 let na 3 roky. Humanitas Afrika v současné době podporuje v Ghaně celkem 36 středoškolských studentů, z toho 27 ve třetím a čtvrtém ročníku ukončí studium posledním trimestrem tohoto školního roku.

Více
Studenti z Brna navštívili projekt v Ghaně

Studenti oboru mezinárodní rozvojová studia Mendelovy univerzity v Brně navštívili 18. 2. 2013 spolu s Dr. Samuelem Darkwah náš projekt ve vsi Obom. Během návštěvy se mohli podrobně seznámit s naší činností v této vesnické komunitě, navštívili učňovskou dílnu pro švadleny a krejčí a debatovali o možnostech spolupráce s naší organizací při realizaci výzkumných projektů v rámci svého studia. Humanitas Afrika poskytuje poradenství studentům prostřednictvím Afrického infomačního centra a knihovny v Praze.

Více
Napsali nám děti z Lenana, Keňa

Nedávno jsme obdrželi dopis od absolventů střední školy z našeho partnerského projektu v Nairobi. Zde Vám tedy přinášíme jeho překlad a věříme, že Vás potěší další novinky z jejich života.

"Všem, kteří nám prostřednictvím sdružení Humanitas Afrika pomáhají: Za všechny děti ze stacionáře HHFL vám posíláme velký pozdrav Jambo. Myslíme na to, co pro nás děláte, vaše pomoc pro nás totiž znamená moc. Tímto dopisem, který píšeme za všechny děti ze stacionáře HHFL, vám chceme vyjádřit velké poděkování za spoustu práce a za podporu, kterou nám věnujete. Ať vám v tomto vánočním čase Bůh žehná, pamatujeme na vás vždy i v modlitbách.

Více

Prosinec je obdobím, kdy je čas se zastavit a zapřemýšlet. Proto se teď chceme zastavit a ohlédnout se za cíli, jež jsme si stanovili na počátku roku 2012, za tím, co jsme dosáhli a co nás posílilo. Připomínáme si výzvy, jimž jsme museli čelit, překážky, jež jsme neuměli překonat a kritiku, která nás donutila věci přehodnotit. Při tom všem si však ceníme především Vás všech, kteří jste stáli při nás, dodávali nám naději a povzbuzení a morálně či materiálně nás podpořili.

Více

Environmentální příběhy z Afriky v kině Světozor

18/11/12

Environmentální příběhy z Afriky v kině Světozor

Znáte knihu Muž, který sázel stromy? Jak může vypadat africká verze Giornovy povídky se můžete brzy dozvědět během chystaných filmových večerů v rámci cyklu Environmentální příběhy z Afriky. Všechny dokumenty představují skutečné příběhy lidí, kteří se nevzdali v boji za svou budoucnost. Více se dozvíte v pozvánce.

Fotoreportáž ze slavnostního předávání výučních listů.

29. září proběhlo slavnostní zakončení prvního kurzu pro švadleny a krejčí, které naše sdružení organizuje ve vsi Obom v Ghaně. Slavnosti se zúčastnily desítky místních lidí, přátelé i příbuzní učňů. Čestným hostem při této příležitosti byl zakladatel Měsíce černošské historie ve Velké Británii Akyaaba Addae-Sebo (v roce 2005 byl hostem konference Forum 2000 v Praze). Svou účastí akci posvětili i přední osobnosti komunity Obom. Všichni přišli těmto mladým lidem popřát hodně zdaru a podpořit je.

Více
Naše sdružení poskytlo první stipendia novopečeným studentům

Emmanuel je jedním z prvních studentů, kteří díky programu dlouhodobého patronství, do nějž se zapojují čeští dárci, začal studovat na vysoké škole. Je zároveň i historicky prvním ze znevýhodněných chlapců a dívek pocházejících z chudé vesnické oblasti Obom, kteří mají šanci dosáhnout univerzitního vzdělání.

Více

Uzavření knihovny

01/08/12

Během měsíce srpna bude Africké informační centrum uzavřeno. Znovu otevíráme od 4. 9. 2012. Můžete nás opět navštívit každé úterý a čtvrtek od 14 do 18 hod.

Provoz kanceláře bude během srpna také omezen. Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám poslat zprávu prostřednictvím e-mailu info@humanitasafrika.cz, který denně kontrolujeme.

Humanitas Afrika podporuje nejen základní školní docházku, ale i několik mladých lidí, kteří se rozhodli vyučit se nějakému řemeslu. Většina z nich má svého mistra nebo mistrovou, u kterého se učí zpravidla tři roky. Poslední rok je spíše praxí. Nedávno nám sami poslali několik fotografií, na kterých jsou při výkonu zaměstnání. Esther, Anani, Denise i Bright mají tuto možnost díky patronovi nebo patronce z České republiky, kteří je podporují dlouhodobě už od základní školy. V této zprávě si můžete také přečíst dopis jedné z učnic:

Více

V září jsme Vás informovali o studentech dlouhodobě podporovaných v rámci našeho sponzorského programu, kteří uspěli s výbornými výsledky u závěrečných zkoušek na střední škole. Právě pro ně hledáme nyní patrony, kteří by nám pomohli financovat jejich studium na místních univerzitách. Pomozte naplnit ambice těchto několika cílevědomých mladých lidí z Ghany.

Více