Končí sbírka na podporu vzdělání dívek a žen

20/08/09

Končí sbírka na podporu vzdělání dívek a žen

Upozorňujeme přispěvatele a dárce, že veřejná sbírka na podporu projektů vzdělávání dívek a žen v Ghaně a Burkině Faso byla ukončena ke dni 23. 8. 2009 a transparentní účet sbírky 1161571028/5500 zrušen. Další sbírku plánujeme vyhlásit po schválení vyúčtování této sbírky a řádném ohlášení sbírky nové. Věříme, že se nám podaří administrativní náležitosti vyřídit co nejrychleji, abychom mohli v podpoře již rozběhlých projektů pokračovat. Více informací o využití prostředků z této sbírky najdete uvnitř zprávy.

Děkujeme všem dárcům, kteří během tříletého trvání sbírky přispěli finančním darem, účastí na benefičních akcích nebo nákupem předmětů a výrobků. Čistý výtěžek ze sbírky ve výši 388.844,54Kč byl využit na platy odborných lektorů kurzů Bon Depárt v Burkině Faso (276.311,46Kč) a projekty partnerské organizace v Ghaně - sdružení žen v okrsku Ga-West Afrika Women Association of Obom (celkem 112.533,08Kč): učňovský program pro místní dívky, pravidelná školení žen, program mikropůjček a léčbu dětských pacientů se vředy Buruli, taktéž v okrsku Obom, Ga-West v Ghaně.