Stipendijní program podporuje 50 ghanských středoškolských studentů

24/10/10

Během letošního října Humanitas Afrika zařadila další studenty, kteří úspěšně ukončili základní školu, do stipendijního programu. Počet podporovaných studentů tak vzrostl na 50. Čtěte zde.

Během srpna a září proběhlo několik organizačních setkání se stávajícími studenty, během kterého obdrželi nová pravidla a podmínky stipendijního programu. S přibývajícím počtem studentů je kladen stále větší důraz na prospěch. Pokud student propadne z některého z hlavních předmětů, hrozí mu vyřazení z programu.

Střední školy v Ghaně jsou zaměřeny v prvé řadě na všeobecné vzdělání. To znamená, že mezi povinné předměty patří matematika, angličtina, integrované vědy, základy společenských věd, tělesná výchova, ICT, náboženská a morální výchova. Studenti si dále volí zaměření kurzu, který budou po celé čtyři roky absolvovat. Patří mezi ně Home Economics (stravování a hospodaření), Agriculture (zemědělství), General Arts (obecný humanitní směr), Business (obchodní zaměření). Ne všechny střední školy ale nabízí všechny kurzy. Většina studentů studuje mimo region odkud pochází, protože v nejbližších městech je jen omezený počet středních škol s limitovanou kapacitou.

Humanitas Afrika studentům hradí náklady na školné, případně ubytování na internátě, který škola provozuje. Studenti, kteří nemají internátní školu dostávají peníze na ubytovnu, hostel či jiné bydlení. Všichni pak ještě mají nárok na příspěvek na cestovné a kapesné. Celkové náklady na studenta se pohybují v přepočtu od 2500-3000Kč za trimestr. V prvním a posledním ročníku jsou však obvykle vyšší. V posledním ročníku například studenti platí navíc v přepočtu 1400Kč jako poplatek za registraci na závěrečné zkoušky.

Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout zde.