Naše sdružení poskytlo první stipendia novopečeným studentům

09/10/12

Naše sdružení poskytlo první stipendia novopečeným studentům

Emmanuel je jedním z prvních studentů, kteří díky programu dlouhodobého patronství, do nějž se zapojují čeští dárci, začal studovat na vysoké škole. Je zároveň i historicky prvním ze znevýhodněných chlapců a dívek pocházejících z chudé vesnické oblasti Obom, kteří mají šanci dosáhnout univerzitního vzdělání.

Dnes dvaadvacetiletý Emmanuel byl do programu zařazen v době, kdy končil základní školu. Jeho příběh se v mnohém podobá příběhům řady dalších chlapců a dívek, které si čeští sponzoři vzali pod patronát. Emma svého otce nikdy nepoznal. Vzhledem k tomu, že musel pomáhat matce živit rodinu, zameškal několik let školní docházky. Díky pomoci české patronky dokončil nejen základní školní docházku, ale vystudoval i kvalitní střední školu Potsin T.I. Ahmadiyya Senior High School.

Vloni absolvoval závěrečné státní zkoušky s výbornými výsledky. Na vysvědčení West African Senior School Certificate dokonce obdržel z předmětu Business Management známku A1 (nejlepší možné hodnocení) a tento předmět následně také zvolil jako studijní obor. Od počátku září tedy Emmanuel zahájil bakalářské studium managementu na Univerzitě rozvojových studií ve městě Wa v severní Ghaně (University of Development Studies, Wa). http://www.uds.edu.gh/wacampus.php

První rok jeho studia uhradil štědrý dárce pan Miroslav, který náš program podporuje již od roku 2002. Tímto bychom mu chtěli vyjádřit veliký dík!!

Dalším studentem, jenž bude pokračovat ve studiu na vysoké škole je Kwaku Nanedzitor, který v roce 2011 ukončil Kade Secondary Technical School. Kwaku udělal přijímací zkoušky na Kibi Teacher Training College ve východním regionu Ghany a počátkem září zahájil studium na této pedagogické fakultě. Výhodou tohoto studia je, že je od druhého ročníku dotováno státem a absolventi mají téměř garantované uplatnění.

Dalšími absolventkami, jež se hlásí na univerzitu, jsou dvě dívky: Florence Lartey a Jennifer Offori, pro které stále hledáme finanční podporu.