Silvestrovské ohlédnutí a novoroční přání

31/12/12

Prosinec je obdobím, kdy je čas se zastavit a zapřemýšlet. Proto se teď chceme zastavit a ohlédnout se za cíli, jež jsme si stanovili na počátku roku 2012, za tím, co jsme dosáhli a co nás posílilo. Připomínáme si výzvy, jimž jsme museli čelit, překážky, jež jsme neuměli překonat a kritiku, která nás donutila věci přehodnotit. Při tom všem si však ceníme především Vás všech, kteří jste stáli při nás, dodávali nám naději a povzbuzení a morálně či materiálně nás podpořili.

Rok za rokem pomalu, ale jistě rosteme a rok 2012 přidal tomuto růstu další dimenzi. Africké informační centrum se stalo dějištěm celé řady akcí a přilákalo nové čtenáře do knihovny. Naše sdružení se otevřelo navenek, aby navázalo nová partnerství. Zúčastnili jsme se 2. setkání africké diaspory v Paříži (Afrika-Europe Platform) a přispěli do diskuse o dobré praxi, o organizacích diaspory jako aktéřích rozvoje, evropsko-africkém programu podpory a dalších tématech.

Na internetových stránkách Afrického informačního centra jsme publikovali celou řádku dobrých zpráv z Afriky a přispěli úvahami k hlavnímu dění na africkém kontinentu. Promítáním jsme si připomněli  Den afrického dítěte, oslavili odkaz Wangari Maathaiové, Patrice Lumumbi, Thomase Sankari a několika dalších afrických vizionářů. Ve spolupráci s dalšími místními organizacemi či velvyslanectvími jsme se snažili ukázat skutečný příběh Afriky a budovat mosty mezi Afričany a Čechy. V našich projektech v Africe jsme byli svědky přijetí prvních čtyřech mladých lidí podporovaných českými patrony na vysoké školy. Čtyři dívky a tři chlapci zase úspěšně ukončili vyučení, jež začali v roce 2008.

To vše naše sdružení Humanitas Afrika dokázalo díky Vám všem – sponzorům, podporovatelům, sympatizantům, dobrovolníkům, partnerům, členům i kritikům. Děkujeme Vám za naději, kterou jste nám dodávali, když se nám podlamovala kolena, za to, že jste nás v těžkých chvílích povzbuzovali. Právem jste se tak stali našimi hrdinkami a hrdiny roku 2012.

Humanitas Afrika Vám přeje hodně požehnání a šťastný nový rok.

Jménem Humanitas Afrika Samwin Banienuba