Úvod   Novinky / Akce

Novinky / Akce

celkem 106 záznamů <<..8 9 10..>>

Změna bankovního kódu

07/07/08

Od července došlo z důvodu sloučení E-banky s Raiffeisenbankou ke změně následujících údajů našeho bankovního spojení:

- název Banky: Raiffeisenbank

- kód banky: 5500

Čísla účtů zůstávají stejná.

Prosíme dárce, aby vzali toto na vědomí při zadání příkazu k platbě.

Do konce roku budou platby se starým kódem automaticky přisměrovány.

Fairtrade - bez chudoby a dětské práce

11/06/08

Africké informační centrum je od června novým prodejním místem pro výrobky fairtrade. Zapojte se nakupujde u nás férový čaj, kakao, čokoládu a další výrobky. Navštívit nás můžete v rámci otevíracích hodin, t.j. úterý a čtvrtek od 16-19hod v Ječné ul. 2 za kostelem sv. Ignáce. Více info o tom, co je to fairtrade, naleznete zde.

Výrobky dodává společnost Excellent Plzeň s.r.o.

8. května 2008 se v malebném sklepení Restaurace Austria konal benefiční večer na podporu našeho projektu vzdělávání žen v Burkině Faso.

Více

Dialo Djéneba je jednou z prvních dívek, které díky vzdělávacímu projektu Bon Depárt, který Humanitas Afrika organizuje v hlavním městě Burkiny Faso, našly pracovní místo u místní firmy. Dialo je 25 let a její rodiče už nežijí, takže doposud byla závislá na pomoci staršího bratra. Po absolvování kurzu počítačové a administrativní gramotnosti už jeho pomoc nebude potřebovat. Děkujeme všem, kteří přispěli a přispívají na naši sbírku.

Dialo nám poslala tento dopis, ve kterém sděluje podrobnosti:

Více

V hlavním městě Burkiny Faso Ouagadougou byl koncem září zahájen nový projekt, který pomáhá mladým ženám získat dovednosti a najít si práci jako administrativní pracovnice. Projekt byl prezentován 20. února v pořadu ČT Sama doma.

 

Více

Nově nabízíme jazykové kurzy dvou významných afrických jazyků (svahilštiny a lingala) a kurz afrického výrazového tance pro děti.

Více

Letošní zahájení školního roku bylo pro děti z distriktu Ga West plné překvapení.

Kromě školních pomůcek a uniformy bylo více než 300 dětem na našem programu uhrazeno zdravotní pojištění. Všechny děti navíc dostaly petrolejové lampy, aby si večer mohly posvítit na domácí úkoly.

Více

Co jsou vředy Buruli?

Jde o infekci, která se „zažírá“ do kožní tkáně a kostních dření. Její pokročilé formy mají za následek těžká tělesná postižení. Více než polovina nemocných jsou děti ve věku do 15 let.

Více

Lednová slavnost v Obomu

27/03/07

Zahájení semestru a předávání pomůcek dětem z 8 škol distriktu Ga West v Ghaně se letos zúčastnil velvyslanec České republiky v Ghaně Ing. Miroslav Křenek s manželkou. Po skončení slavnosti navštívili také místo stavby centra pro vzdělávání žen a seznámili se s fungováním učňovské dílny pro švadleny a krejčí. Na slavnost přišli učitelé, zástupci jednotlivých škol, rodiče dětí a ostatní představitelé místní komunity.

Cesta ze slumu

25/03/07

Koncem ledna tohoto roku bylo prvních 25 dětí ze slumu Lenana v Nairobi zařazených do našeho projektu umístěno do soukromé školy Emmason Academy. Díky svým patronům z Čech mají velkou šanci dostat se do lepších podmínek než jsou státní školy v okolí slumu. Většina dětí jsou sirotci, o které se starají jejich opatrovníci, většinou z řad příbuzných či místních dobrodinců.

Na projektu spolupracujeme s kanadskou organizací Hanne Howard Fund, která sama na místě obětavě pomáhá stacionář pro místní chudé děti a sirotky budovat. Od podzimu loňského roku se nám tak společně podařilo nejen zajistit dětem lepší vzdělání v soukromých základních a středních školách, ale také rozjet stravovací program, mimoškolní aktivity, předškolní výuku pro děti od 2 do 6 let.

V nejbližším období je plánována výstavba kuchyně, kde se děti budou moci stravovat v důstojných hygienických podmínkách.