Úvod   Projekty v ČR   Akce pro školy   Projekt Okno do Afriky...

Jako reakci na nedůvěru vůči přistěhovalcům z chudých zemí Afriky, která se v současné době zvyšuje v české společnosti a pramení zejména ze zažitých předsudků a neznalosti odlišného kulturního prostředí, nabízí Humanitas Afrika, o.p.s. ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 žákům základních škol 10 vzdělávacích workshopů. Interaktivní dílny seznamují děti s životem v rozvojových zemích, přibližují africkou kulturu a zprostředkují setkání s Afričany žijícími v Praze. Jejich cílem je vzájemné poznávání a rozvoj porozumění. Program poskytuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent.

Cílem projektu je poskytnout více informací o africkém regionu, odstranit zažité předsudky, napomoci ke zlepšení vnímání Afričanů, zkvalitnit vzájemné soužití a obohatit dialog kultur.

Humanitas Afrika vycházela při tvorbě učebního modulu ze své dlouholeté pedagogické zkušenosti, kterou získala díky svému působení na mnoha českých školách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logolink-op-ppr_1485179764.jpg

Víte-li o škole, která má o účast na tomto projektu zájem, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: kurzy@humanitasafrika.cz nebo tel. č. 774 662 130.  Rádi Vám poskytneme bližší informace.

Zapojené školy ve školním roce 2016/2017:

Lycěe français de Prague

ZŠ Antonína Čermáka

ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7

ZŠ Karla Čapka

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
* Fotky: http://kfab.rajce.idnes.cz/trida_brezen_2017/

Základní škola, Praha 4, Táborská 45

Základní škola Praha 7, Korunovační 8
* Fotky: http://www.korunka.gns.cz/2017_afrika/index.html

Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460

Základní škola Praha - Radotín

Základní škola sv. Voršily v Praze

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

* Prohledněte si naše lektory a lektorky

* Prohledněte si naši nabídku workshopů

Projekt Okno do Afriky 2016 (MŠMT)

Projekt Okno do Afriky 2016-18 (OPPPR)