Časté dotazy

Na co je příspěvek určen?

Příspěvek sponzora je určen na náklady spojené se školní docházkou dětí, které jsou do programu registrovány. Struktura nákladů se u jednotlivých projektů liší a liší se také podle stupně školy, kterou dítě navštěvuje.

Například z příspěvku určeného do Ghany nakupujeme dětem, které navštěvují základní školu, uniformu, obuv, školní pomůcky a hradíme zdravotní pojištění, případně další zdravotní péči, pokud je nutná. Dále podporujeme rozvoj školy – budování sociálního zařízení, nákup potřebného vybavení nebo výjimečně i sociální výdaje na péči u dětí, jejichž rodinná situace to vyžaduje.

Pokud se školák/školačka dostane na střední školu, příspěvek pokrývá školné, ubytování a kapesné.

U některých dalších projektů (Lenana – Keňa, Akim Achiase – Ghana) přispíváme kromě vzdělání také na stravování a mimoškolní aktivity. Naše místní partnerské organizace mají ale další zdroje, ze kterých tyto náklady pokrývají. Námi poskytnuté dary nejsou tedy jediným zdrojem krytí fungování těchto zařízení.

Jaká je výše příspěvku?

  • Ghana: 6 900 Kč základní škola
  • Ghana: 10 000 Kč střední škola
  • Keňa: 6 900 Kč

Mohu si s dítětem dopisovat nebo mu poslat balíček?

Ano, dopisování je možné, posílání balíčků s věcnými dary však nikoliv. Korespondenci s dětmi organizujeme hromadně prostřednictvím naší kanceláře pouze dvakrát ročně. Dopisy doručujeme prostřednictvím našich koordinátorů dětem osobně.

Při psaní dopisů berte ohled na věk dítěte a skutečnost, že angličtina/francouzština je pro ně cizím jazykem, který se teprve učí. Většina dětí potřebuje pomoc s překladem do jejich rodného jazyka a se sestavením odpovědi. Samy jsou děti zpravidla schopné psát dopisy až od 13-14 let. Dopisy zasílejte na naši pražskou adresu vždy do konce listopadu a do konce května. Vždy pište tiskacím písmem!

Pro ochranu vlastního soukromí v dopise neuvádějte svoji adresu. Mohlo by se stát, že by Vám začala chodit nevyžádaná korespondence od cizích lidí s žádostmi o pomoc. Korespondenci s podporovanými dětmi koordinuje výhradně Humanitas Afrika.

Pokud budete psát do Ghany nebo Keni, pište anglicky. Pokud do Beninu, tak francouzsky.

Zasílání věcných dárků dětem neorganizujeme, neboť ze zkušenosti víme, že to má spíše negativní dopad nejen na dítě, ale i fungování projektu v samotné komunitě. Případné zaslané věcné dary předáme třídnímu učiteli ve škole, kterou dítě navštěvuje nebo vychovateli, v zařízení, kde dítě žije. Namísto dárku můžete do dopisu přiložit pohledy, obrázky nebo malé pastelky na kreslení.

Kdy mohu očekávat dopis od dítěte?

Dopisy a školní výsledky dětí dostáváme zpravidla dvakrát do roka. Pokud začnete dítě podporovat na konci školního roku např. v červnu/červenci (Ghana), dostanete první korepondenci až po skončení prvního semestru dalšího školního roku, tedy v únoru následujícího roku.

Kdy mohu poslat dopis dítěti?

Dopisy můžete posílat vždy do konce května a do konce listopadu, abychom je mohli doručit v následujícím semestru.

Jak je organizován školní rok?

Školní rok je v každé africké zemi organizován jinak. Více informací uvádíme v další sekci (Ghana, Keňa, Benin) na těchto stránkách.

Je možné platbu příspěvku rozložit?

Ano, příspěvek můžete rozložit do několika plateb, přičemž upřednostňujeme platby čtvrtletně nebo jednou za půl roku vzhledem k organizačnímu zajištění projektu. Každou platbu zašlete podle údajů v darovací smlouvě včetně variabilního symbolu zpravidla po uplynutí příslušného období. Pokud si nebudete jisti, jak platbu rozložit, kontaktujte naši kancelář.

Mohu si dar odečíst z daní?

Dar můžete uplatnit ve Vašem účetnictví. Pro účely daňového odpočtu Vám v lednu/únoru následujícího kalendářního roku vystavíme na vyžádání potvrzení o přijetí daru.