Materiály pro učitele

Afrika je rozlehlý, rozmanitý a kulturně bohatý kontinent o celkové ploše větší než Spojené Státy, Evropa a Indie dohromady. Po celá staletí svět zásobovala uměním, pracovní silou, kulturním a nerostným bohatstvím. Možná nejdůležitější je však fakt, že prvopočátky lidské existence jsou připisovány právě africkému kontinentu, po kterém před miliony let chodili první předchůdci lidské rasy, jak ji známe dnes.

Lidé žijící po staletí na africkém kontinentu vytvořili kulturu bohatou a různorodou, stejně jako lidé žijící kdekoliv jinde na světě. Knihy, které Vám chceme prostřednictvím naší knihovny nabídnout, Vám pomohou poznat africkou kulturu a porozumět životu tamních obyvatel, jejich vztahům, zvykům, víře. Knihy z našeho fondu Vám představí mimo jiné geografické, historické, jazykové a náboženské rozdílnosti Afriky. Africké informační centrum Vám pomůže otevřít Vaše okno do Afriky.

Začleňte Afriku a rozvojové vzdělávání do výuky například v rámci dějepisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy, literatury, základů společenských věd nebo výuky cizích jazyků. Neváhejte se na nás obrátit se žádostí o zapůjčení knižních i DVD materiálů nebo se žádostí o uspořádání seminářů či besed – v rámci možností Vám rádi vyhovíme.

Knihy pro předškolní a základní školy

Pro malé čtenáře můžeme nabídnou obrázkové knihy a jiné materiály určené výhradně dětem:

Knihy pro střední školy

Seznam knižních titulů vhodných pro studenty SŠ nebo pro učitele jako pomůcka při výuce:

Pracovní listy

Nabízíme učitelům ke stažení pracovní listy a metodické plány, které můžete použít v rámci výuky:

Africké hry

 1. Metodicky list: Africké hry
 2. Příloha 1 Africké hry s pravidly

Běžný život v Kongu

 1. Metodicky list: Běžný život v Kongu
 2. Příloha 1: Příhoda lektora
 3. Příloha 2: Zkuste odhadnout lektora
 4. Příloha 3: Fotografie z Konga
 5. Příloha 4: Otázky k fotografiím

Lekce africké kuchyně

 1. Metodicky list: Lekce africké kuchyně pro 1.stupeň ZŠ
 2. Metodicky list: Lekce africké kuchyně pro 2.stupeň ZŠ
 3. Příloha 1: Kartičky s obrázky plodin a jejich popisem
 4. Příloha 2: Africké recepty - popis pracovního postupu

Literární dílna - příběh pro 1. stupeň ZŠ

 1. Metodicky list: Literární dílna s afrických příběhem pro 1.stupeň ZŠ
 2. Příloha 1: Obrázky k úvodní aktivitě
 3. Příloha 2: Text pohádky Pavouk a moucha
 4. Příloha 3: Pracovní list žáka

Literární dílna - příběh pro 2. stupeň ZŠ

 1. Metodicky list: Literární dílna s afrických příběhem pro 2.stupeň ZŠ
 2. Příloha 1: Obrázky k úvodní aktivitě
 3. Příloha 2: Text příběhu rozdělený na části
 4. Příloha 3: Otázky ke čtení s předvídáním
 5. Příloha 4: Otázky k variantám - Co by kdyby…?

Poznáváme mapu Afriky

 1. Metodicky list: Poznáváme mapu Afriky - 1.stupeň ZŠ
 2. Metodicky list: Poznáváme mapu Afriky - 2.stupeň ZŠ
 3. Příloha 1: Přesmyčky názvů některých afrických států
 4. Příloha 2: Obrázek politické mapy Afriky

Výtvarná dílna Adinkra

 1. Metodicky list: Výtvarná dílna Adinkra pro 1. stupeň ZŠ
 2. Metodicky list: Výtvarná dílna Adinkra pro 2. stupeň ZŠ
 3. Priloha 1: Předměty ašantské kultury
 4. Priloha 2: Legenda o symbolech Adinkra
 5. Priloha 3: Výběr 16 symbolů Adinkra (pro 1. stupeň ZŠ)
 6. Priloha 3: Výběr 22 symbolů Adinkra (pro 2. stupeň ZŠ)
 7. Priloha 4: Proces zdobení látek Adinkra

Život na ghanském venkově

 1. Metodický list: Život na ghanském venkově
 2. Příloha 1: Fotografie z Ghany
 3. Příloha 2: Tabulka ke sledování filmu
 4. Příloha 3: Začátky vět k reflexi

Tyto pracovní listy byly vytvořeny v rámci projektu “Okno do Afriky - Africká odpoledne na školách” (2016-2018, Reg.č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000060, který byl financován Magistrátem Hl. m. Prahy se spolufinancováním Evropské unie v rámci OP PPR Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti).

Logo ESF