Vzdělávání

V letech 2007-2008 jsme na dvou odborných školách v hlavním městě Burkiny Faso Ouagadougou realizovali projekt Bon Départ. V rámci intenzivních kurzů jsme vyškolili bezmála 100 místních mladých žen pro administrativní práce. Dívky, které se do těchto kurzů přihlásily, neměly dokončené vzdělání a mnoho z nich se nacházelo v tíživé sociální situaci.

Díky rekvalifikaci získaly především základní počítačovou gramotnost a další vědomosti a dovednosti potřebné pro administrativní činnost, vyžadované na místním pracovním trhu. Řada z nich si posléze našla zaměstnání např. v malém podniku, ve státní správě, ve škole nebo v neziskovém sektoru. Projekt byl finančně podpořen z rakousko-českého programu Regional Partnership Programme, který byl ukončen. V současné době hledáme pro tento projekt sponzory.