Pravidla GDPR

Od 25. května vstupuje v platnost regulace GDPR (General Data Protection Regulation, nařízení o ochraně osobních údajů), díky které budou Vaše údaje lépe chráněny a budete nad nimi mít lepší kontrolu. 

V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké údaje a jakým způsob Vaše osobní údaje zpracováváme.

K čemu Vámi svěřené údaje používáme

Údaje, které jsme od Vás získali, používáme pro evidenci darů a k další komunikaci s dárci týkající se naší činnosti a využití získaných prostředků.

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám pomáhají s realizací naší programové činnosti.

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena), b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a/nebo c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností. 

Jaké údaje evidujeme

V naší databázi evidujeme tyto osobní údaje: Jméno, Příjmení, Ulice a č. p., Město, PSČ, Telefon, E-mail, Datum narození, Číslo účtu a Kód banky, Dar, Datum darování

Jakým způsob údaje zpracování

Údaje o dárcích ukládáme do naší elektronické a listinné složky dárců. Do evidence dárců mohou nahlížet a údaje zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a vedení Humanitas Afrika, o.p.s.

Slibujeme, že vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, aby vaše údaje byly v bezpečí. Přijímáme vhodná bezpečností opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje před jakoukoliv náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

Jaká máte v této souvislosti práva?

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Humanitas Afrika,o.p.s.) zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na adrese adopce [at] humanitasafrika.cz (adopce[at]humanitasafrika[dot]cz)