Stručná historie

Humanitas Afrika byla založena hrstkou Afričanů a Čechů v Praze v roce 2000 s cílem podpořit vzájemnou toleranci a porozumění mezi Čechy a Afričany a zvýšit povědomí o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti. Obecně podporuje a posiluje dobré a přátelské vztahy mezi Českem a Afrikou, a s rozšířením mezi Evropou a Afrikou.

V roce 2008 založila Africké informační centrum, jehož hlavním aktivem a to africkou knihovnou. Při svém založení se občanské sdružení Humanitas Afrika „o.s.“ změnila na „o.p.s.“ právní status, a to v roce 2013.