Pomozte finančním darem

Pokud Vás činnost organizace Humanitas Afrika přesvědčila a chcete nás finančně podpořit, můžete svůj příspěvek zaslat na transparentní účet: 444664/2010 u Fio banky.

Líbí se Vám naše pomoc dětem v Ghaně a Keni a chtěli byste přispět jednorázově podle Vašich možností? Můžete tak učinit na naše sbírkové konto s uvedení příslušného variabilního symbolu. Váš příspěvek bude využit na vzdělávací projekty v těchto zemích anonymně (bez zajištění kontaktu mezi sponzorem a dítětem). 

Ghana 444, Kenya 555

5000 Kč/10 000 Kč - zakoupí šicí/pletací stroj

10 000 Kč - zajistí provozní náklady šicí dílny ve vesnici Obom na 1 měsíc (plat dvou učitelů, elektřina, údržba strojů)

15 000 Kč - zakoupí startovní vybavení pro jednoho studenta, který dokončil vzdělání a chce začít podnikat (např. nákup šicího stroje nebo nářadí plus malý kapitál do začátku)

 

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost finančním darem, můžete určitou výši daru odečíst od vašeho daňového základu.